שירותי תרגום
 • תרגומים משפטיים   

 • תרגום לעסקים, תרגום מסחרי, תרגום כלכלי   

 • תרגומים בתחום הצבא  

 • תרגומים בתחום הטלקומוניקציה

 • תרגומים בתחום המחשבים והתוכנה

 • תרגומים רפואיים

 • תרגום בתחום הביוטכנולוגיה

 • תרגום בתחום התחבורה ותכנון ערים

 • תרגומים בתחום החשבונאות

 • תרגומים בתחום המכרזים

 • תעודות

 • חומר פרסומי

 • תרגום בתחום מדעי הרוח והחברה

 • תרגום בתחום הספרות

 • נשמח לעבוד איתכם ולשרתכם בכל התחומים הללו ובתחומים נוספים.